Monthly Archives: May 2018

Och det bästa ligger framför

Dofterna. Lugnet. Kvällarna med kött. Advertisements

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Slutspurt

Det är i lärarkretsar ett självklart faktum att slutet på ett läsår är den värsta biten av yrket. Högar av prestationer ska evalueras, möten av alla slags pressas in i ett redan fullt schema, betyg ska motiveras och läggas in … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Look back

Det gör gott att ibland se tillbaka för att förstå hur långt man kommit. Det kan gälla bodybuilding, studier, ålder… Eller hey, varför inte något så enkelt som en liten trädgårdsstig på våren? Vad som helst kan påminna dig om … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment