Arkivets andedräkt


Ni må ursäkta mig ifall mina skrivelser framöver utgjuta en förnimmelse utaf det sätt, som våra förfäder så ofta brukade sig av då de en gång nedtecknade sina alster. Emedan min blogg utgöra en icke alldeles obetydlig del utaf min tankeprocess för närvarande, blifva det förvisso lätt så, att jag härav gång på annan halkar in på det skriftspråk som mitt källmaterial mig dagligen bjuda på. Materialet utgöras af nykterhetsskrifter samt räkenskaper och statistik från sekelskiftet nittonhundra, varvid mången insändare äro skriven på just detta vis. Dessa åtaganden voro i högst välmenande anda skrifna i kampen mot de samhällsfördärfvande inrättningar som skodde sig på den arme suputens olycka.

Det äro sannerligen fascinerande, huru snabbt man som tämligen modernt sinnad student obönhörligt infångas av forna tiders uttryck och satsbyggnad. Och det bör i detta skede sägas, att min nog så pedantiska och till sättet så orubbliga professor varskodde oss redan i ett tidigt skede om huru källmaterialets språk onekligen sätta sina spår i de texter vi väntas producera i sinom tid.

smidi

 

Advertisements

About jiholm

Just another blogger who's trying to figure out this breathtaking thing called Life.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s