Monthly Archives: October 2014

A Ghost of the Past

Han gick fram till kaffekokaren och slängde blixtsnabbt och vant ner det mörkbruna pulvret i filtret. Plötsligt kände han en svag antydan till illa dold ilska. Varför denna känsla i samma kök som han alltid hade kokat kaffe i sedan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medborgare! Vakna!

Veckans projekt är en uppsats om den tidiga nykterhetsrörelsen vid universiteten i Finland. 1800-talet var folkrörelsernas tid, och få tänker väl idag egentligen på hur stor makt de hade. De tre största i Norden: Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och väckelserörelserna. De tre … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Wake of Elitism

Så var det dags för grupparbete i en kurs igen. Fördel: samarbete som hjälper en framåt. Nackdelar: alltför många. Låt mig visa detta genom enkel matematik. Vi säger att en gruppmedlem som gör sin del till punkt och pricka är … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ringaren i Notre Kämppä

En timme – sju samtal. När frugan skickar in en arbetsansökan verkställs proceduren inte direkt enligt den militära gör det-metoden. Men till sist blev det inskickat. Jag har under se senaste 25 minuterna räknat hur många gånger jag hört frasen jag … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Ingen har något emot lite historia

Sverige har ett komplicerat förhållande till sin egen historia. Erövringskrig ända in i Moskva och Prag på 1600-talet, tvångsaborter i rent rasbiologiska syften på 20-30-talet och en “äcklig” neutralitet under andra världskriget. Ett besök i Armémuseum i Stockholm gav en … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

STATSK

Jag står nu vid vägskälet angående val av inriktning i lärarstudierna. 25 sp i statskunskap/förvaltning eller sociologi? Förvaltning känns torrt, men ger samtidigt förståelse för det system vi lever i. Sociologi verkar mer öppet och valfritt, men samtidigt tämligen flummigt. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tentvecka hos Holmbergs

Till vänster om mig ligger en tygråtta på rygg och skådar mot taket. Han håller ena armen öven hop papper om ekonomi och arbetsrätt. De övriga högarna på golvet behandlar mera ekonomi samt studentkultur i Sverige under tidigmodern tid. Ett … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment